Ankieta

Dokumenty PAIG

STATUT POLSKO AMERYKAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJPobierz
(tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi dnia 20-09-2006)

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACYPobierz
pomiędzy Izbą Handlową Chicago Southland, Illinois i Polsko-Amerykańską Izbą Gospodarczą, Warszawa

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PL)Pobierz
Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej
(dokument dla firm polskich)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (US)Pobierz
Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej
(dokument dla firm amerykańskich)

Copyrights © 2013 Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Partnerzy:
created by